Thursday, May 17, 2012

EyeLuv.Me Sidekick Eyelash Applicator & Application Instructions / Tips

You may purchase your eyeLuv.me Sidekick Eyelash Applicator HERE.


Meet your new BFF, the EyeLuvMe “SideKick” eyelash applicator clip. The “SideKick” will make your life easier when applying strip lashes. Say no more to frustrations in front of the mirror and cut down your time when getting ready to go out. Our SideKick is simply a must have eyelash accessory, especially for beginners! Try them out and follow our directions below.
eyeluvme some sidekick!

Step 1: Slowly remove lashes from its respective eyelash tray and place each lash into the grooves of the lash stand.


Step 2: Here's a close up!


Step 3: Carefully position the Sidekick Eyelash Applicator above the lashes and press both ends to open the soft rubber grips apart from each other, like so...


Step 4: Now make certain that the eyelash is proportionately positioned from the right and left evenly, and in the center, of the Sidekick Eyelash Applicator. (you want to do this only once, to prevent from having to replace the lashes into the grooves, if you've made a mistake - don't worry, practice makes perfect)


Step 5: Release from pressing the applicator. Your Sidekick Eyelash Applicator should now have a firm grip on the eyelash.


Step 6: Confirm that the eyelash is properly secured in the applicator, and centered, or, positioned, as needed.


Step 7: Next, apply your glue, as you normally would; i.e. apply a thin amount of glue along the base of the lash strip, as illustrated below.


Step 8: Allow the glue to become tacky, then place the eyelashes as close to the baseline/lash line of your natural lashes, working from the center out. Hold the eyelash in place for a few seconds until the lash strip has a chance to hold/stick. Release the Sidekick Eyelash Applicator, and there you have it, you're all done!.

Note: Reusable strip lashes can be re-placed on the lash stand for reshaping and continuous wear.

2 comments:

 1. hôm nay, là tuyệt đối không thể thua, dù sao Ly Sát lại chưa nói với mình là không được triệu hồi.
  Ly Sát đã động. Nàng mặc dù cao ngạo nhưng trong tộc ma pháp thiên phú của nàng là cực kỳ xuất sắc. Diệp Âm Trúc có ý định của chính mình, nàng cũng có, giống như Diệp Âm Trúc. Nàng cũng cho răng hôm nay đánh một trận mình không thể thua, bởi vì nàng cũng không có nói cho Diệp Âm Trúc, tử cấp ma pháp lực hạ xuống thanh cấp sơ giai, tất cả ma pháp của nàng đều là thuấn phát. Hơn nữa cường độ ma pháp của nàng mặc dù hạ xuống, nhưng ma pháp lực nhiều ít là không thay đổi, Ly Sát thật muốn cười lớn một tiếng, nói cho Diệp Âm Trúc biết, ưu thế của ta rất lớn a.
  Thanh quang chợt lóe, thân thể của Ly Sát từ mặt đất từ từ bay lên không, đúng là thanh cấp ma pháp “Phi tđồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anhường thuật”. Chỉ là trong nháy mắt công phu thân thể của nàng đã cách khỏi mặt đất, bay lên không trung. Cùng lúc đó, hai tay đồng thời huy động, tốc độ của phong nhận là nhanh nhất trong các hệ ma pháp. Phô thiên cái địa hướng tới Diệp Âm Trúc bắn tới.
  Cùng lúc Ly Sát phát động ma pháp, Diệp Âm Trúc cũng động. Thân thể trên mặt đất bay nhanh lui ra sau, một đạo quang mang màu xanh biếc giống như nước gợn từ trên tay phải của hắn lan ra, hóa thành từng đạo bích lục quang hoàn bao quanh toàn bộ thân thể ở bên trong.
  Muốn dựa vào âm nhận đối phó với số lượng lớn phong nhận của Ly Sát thuấn phát là không có

  ReplyDelete